För att komma till nästa sida, skriv in det ord som
saknas i adressfältet ovan i stället för ordet "index".
Fortsätt på samma sätt tills du klarat alla ledtrådarna!
 

1. Midnatt råder, tyst det är i ..... (5 bokstäver)