Bilder från viltspårsdag leonbergerklubben hösten 2009

Bilder från viltspårsdagen hösten 2009

Bilder från viltspårskurs hösten 2008

Bilder från viltspårskurs våren 2008

Bilder från valp-/vardagslydnadskurs våren 2008